11. September 2012

O nas

Naši cilji

  • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
  • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
  • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
  • Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
  • Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.
  • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

 

Naše poslanstvo

Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.

Vodstvo

Predsednik kluba v letu 2018/2019: Tadej Majhen

  1. podpredsednik: Jaka Napotnik
  2. podpredsednik: Tadej Štrancar

Nadzorni odbor:

Tomaž Vidrih, predsednik

Johann Urschitz

Tadej Durnik

Klubski mojster: Miloš Žvanut

Zakladnik: Edi Batagelj

Tajnik: Miloš Pešič.

Častno razsodišče:

Filip Filipović, predsednik

Tanja Čuk Urschitz.

Komisija za sprejem novih članov:

Matjaž Kompara – predsednik,

Peter Skapin,

Tadej Štrancar.

Članstvo

Pridružite se nam.

LCZ